Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Usafiri Ardhini

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Usafiri Ardhini

Dira na Dhamira

Dira ya Baraza

Ni kuwa Baraza bora kikanda katika kuwezesha na kulinda maslahi ya watumiaji wa huduma za usafiri Ardhini.

Dhamira

Ni kukuza na kulinda maslahi ya watumiaji ili kupata uwakilishi na mwitikio mpana kwa mdhibiti, watunga sera na mtoa huduma ya usafiri Adhini.