Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Usafiri Ardhini

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Usafiri Ardhini

Wasiliana Nasi

Baraza la Ushauri la Watumaiji wa Huduma za Usafiri Ardhini
  • Kitalu Na. 37, Jengo la Victoria, Barabara ya Bagamoyo,Ghorofa ya 9,chumba namba 25,S.L.P 14154,Dar es Salaam.
  • +255222927689
  • barua@latraccc.go.tz